Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába. További információk
uj-emblema
Levelezési cím: 1725 Pesterzsébet 1, Pf.: 254
Ásványbörzék
TáborokKiadványainkGeodaGalériaHírekE-mail
Nyitólap
Miért érdemes tagnak lenni?
Szervezeti felépítés
Belépési nyilatkozat...
TIT Ásványbarátok
"Kalauz"
Alapszabály
"Lelőhely"
Új hazai ásványfajok
Magyarországi ásványfajok
Adó 1 százalék
Linkek
Börzenaptár regisztráció
English version
Az oldalt készítette:
Kriska Ádám
Tárhely szolgáltatónk
tarhelylogo
Partnereink:

dentotal.hu

Magyarországon 2012-ben kimutatott új ásványok

Geoda, 2013/1. szám, 21-24. oldal

 

Szulfidok

Ingodit - Bi2TeS, trigonális

Roppant kicsiny, 5-20 µm-es szemcsék és érkitöltések formájában észlelhető bizmutinban és cannizzaritban mikroszondás elemzések szerint a nagybörzsönyi Alsó-Rózsa-táróból származó mintákban. A makroszkóposan arzenopirit, bizmutin, termésbizmut és különféle Pb-Bi-szulfosók finom összenövését mutató minták az 1990-es évektől napjainkig többször előkerültek. A mikroszondás elemzés Zajzon Norbert munkája. Érdemes megemlíteni, hogy a Gyöngyösoroszi melletti Péter-Pál-akna meddőhányójáról előkerült Bi-telluridok között Sajó István röntgen-pordiffrakciós vizsgálattal korábban említett ingoditot, de arról az anyagról eddig nem készült mikroszondás elemzés.

1. ábra

Karbonátok

Ancilit-(Ce) - SrCe(CO3)2(OH) • H2O, rombos

Roppant kicsiny, 10-15 µm-es kitöltésekként jelenik meg joaquinit-(Ce) és egy kémiailag ehhez hasonló, de ismeretlen fázis léces kristályainak közeiben a hosszúhetényi fonolit hólyagüregeiben. A mikroszondás elemzés szerint – kalciumtartalmánál fogva – átmenetet képvisel az ancilit-(Ce) és kalcioancilit-(Ce) között. A vizsgált mintát Papp Csaba (Pécs) gyűjtötte. A mikroszondás elemzés Patrik Konečný (Pozsony) munkája.

2. ábra

Parádsasvárit - Zn2(CO3)(OH)2 , monoklin

Vajszínű, 0,1-0,2 mm átmérőjű, kissé rücskös felületű gömbök kalcit repedésében eddig egyszer kerültek elő a Parádsasvár melletti nagy-lápafői érces terület egyik útbevágásából, pontosabban annak a dózerút oldalába került példányából. Szűkebb társulásában aurikalkit, rosasit és smithsonit figyelhető meg. A példány vizsgálata során kiderült, hogy a magas cink-és alacsony réztartalmú – korábban cinkrosasitnak is nevezett – példány szerkezetileg valóban a malachit-rosasit csoportba tartozik, sőt annak cinkdomináns végtagjának tekinthető. Az első (és eddig egyetlen hiteles) mintát Klaj Sándor (Pécs) találta. A vizsgálatot végző kutatók, miután felismerték, hogy a fázis egy tudományra új ásvány, a vizsgálati adatsort benyújtották a Nemzetközi Ásványtani Társaság illetékes bizottságához, melynek tagjai azt elfogadták (Fehér és társai, 2013). A leírók az új ásványt a lelőhelyről nevezték el. A tudományos publikációra való előkészítés folyamatban van.

3. ábra

Szulfátok

Pirakmonit - (NH4)3Fe3+(SO4)3 , trigonális

Színtelen, 0,2 mm hosszúságot elérő hatszöges prizmás kristályai általában sugaras-gömbös halmazokká csoportosulva kerültek elő ritkaságként a Pécs-vasasi külfejtés jelenkori képződésű szulfátjai között, legtöbbször hexaéderes termetű ammóniomagneziovoltait-kristályokkal együtt. A példányt Koller Gábor (Szentendre) gyűjtötte. Röntgen-pordiffrakciós felvétel (Fehér Béla) és EDS-elemzés (Szakáll Sándor) bizonyítja jelenlétét. Ez a negyedik ismert lelőhelye a Földön.

4. ábra

Wilcoxit - MgAl(SO4)2F • 18H2O, triklin

Hófehér, dendrites aggregátumok és laza bekérgezések formájában ritkán észlelhető khademit és gipsz társaságában a felsőpetényi nemesagyagbánya V. tárójának főtéjében. A SEM-felvételek alapján 10-20 µm-es xenomorf szemcsék vagy pikkelyek halmaza. Magas víztartalmát leadva aggregátumai erősen porózus szövetűek. A példányt Krisztián István (Újfehértó) gyűjtötte. Röntgen-pordiffrakciós felvétel (Kristály Ferenc) és EDS-elemzés (Szakáll Sándor) – Mg, Al, S és F kimutatása – bizonyítja jelenlétét.

Arzenátok

Arzénbrackebuschit - Pb2(Fe3+, Zn)(AsO4)2(OH, H2O) , monoklin

Világosbarna, finomszemcsés bekérgezések vagy 0,2-0,5 mm-es gömbös halmazok formájában ritkán jelenik meg a Nagybörzsöny melletti Felső-Rózsa-táró fölötti hegyoldal erősen kovásodott kőzetének üregeiben. Jellegzetesek a sötétbarna színű segnitit-zónákat tartalmazó gömbös halmazai. Szűkebb társulásában mimetezit észlelhető, mely sokszor egy-egy zónában figyelhető meg a gömbös aggregátumokban. A vizsgált minta Bódy Bence (Budapest) gyűjtése. Röntgen-pordiffrakciós felvétel (Fehér Béla) és mikroszondás elemzés (Patrik Konečný, Pozsony) bizonyítja jelenlétét.

5. ábra

Philipsbornit - PbAl3(AsO4)2(OH)5 • H2O, trigonális

Más arzenátokban, így klinoklászban, bariofarmakoszideritben és konikalkitban több alkalommal előkerült a Lovasberény melletti likas-kői enargitos ércindikációban, de mindig parányi méretekben. A mikroszondás elemzések szerint összetételében a Pb és Al mellett mindig megjelenik a Fe, de nem ritka a Cu- és Sb-helyettesítés sem. Egyes romboéderes termetű beudantitkristályok külső szegélye is philipsbornit összetételű. A kristályok magjától a szegélyéig csökken a Fe és egyúttal növekszik az Al mennyisége. Ezeknek a kristályoknak a felszíne sárga színű (lásd még: Pekkerné Menyhárt & Szakáll, 2013). Ugyanitt azonban előfordulhat sárga színű beudantit is, így korrekt megkülönböztetésükhöz mindenképpen kémiai elemzés szükséges. A vizsgált mintákat Tóth László (Velence) gyűjtötte. A mikroszondás elemzés Patrik Konečný (Pozsony), a röntgen-pordiffrakciós felvétel Kristály Ferenc munkája.

6. ábra

Tsumcorit - Pb(Zn, Fe3+)2(AsO4)2(OH, H2O)2 , monoklin

Mézsárga, üvegfényű, 0,1 mm-t elérő táblás kristályai ritkán észlelhetők Nagybörzsönyben, a Rózsa-bányák fölötti hegyoldal másodlagos ásványokban gazdag, erősen kovásodott kőzetének üregeiben. Tágabb kíséretében segnitit és mimetezit jelenik meg. A vizsgált mintát Bódy Bence (Budapest) gyűjtötte. Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat (Fehér Béla) és EDS-elemzés (Zajzon Norbert) a meghatározás alapja.

Irodalom

Fehér, B., Szakáll, S., Zajzon, N. & Mihály, J. (2013): Parádsasvárite, IMA 2012-077. CNMNC Newsletter No. 15, February 2013, page 10. Mineralogical Magazine, 77, 1-12.
Pekkerné Menyhárt A. & Szakáll S. (2013): Arzenátok a velencei-hegységi Likas-kőről. Geoda, 23/1, 3-16.

Szakáll Sándor
Miskolci Egyetem, Ásvány- és Kőzettani Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
üzenet küldése

Vissza az új hazai ásványfajok oldalra

Vissza a kezdőlaphoz