Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába. További információk
uj-emblema
Levelezési cím: 1725 Pesterzsébet 1, Pf.: 254
Ásványbörzék
TáborokKiadványainkGeodaGalériaHírekE-mail
Nyitólap
Miért érdemes tagnak lenni?
Szervezeti felépítés
Belépési nyilatkozat...
TIT Ásványbarátok
"Kalauz"
Alapszabály
"Lelőhely"
Új hazai ásványfajok
Magyarországi ásványfajok
Adó 1 százalék
Linkek
Börzenaptár regisztráció
English version
Az oldalt készítette:
Kriska Ádám
Tárhely szolgáltatónk
tarhelylogo
Partnereink:

dentotal.hu

Magyarországon 2008-ban kimutatott új ásványok

 

Szulfidok

Naumannit - Ag2Se, rombos

Zónás aggregátumokat, bekérgezéseket alkot akantittal és pirittel a füzérradványi Korom-hegy Au-Ag ércindikációjában. Közvetlen környezetéből "elektrum", jarosit és egy eddig pontosan meg nem határozott vas-antimon-oxid került kimutatásra. Mélyfúrásból származó mintában határozta meg Kupi László és Zajzon Norbert (Miskolci Egyetem) pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM), ill. a szemcsékről EDS-elemzés készült.

Oxidok

Coronadit - Pb(Mn4+, Mn2+)8O16, monoklin, áltetragonális

Fekete, 2-3 mm vastagságú bekérgezések formájában mutatták ki Rudabányán, az Andrássy-I. bányarészben (Villanytető). Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat és EDS-elemzés (Szakáll S.) bizonyítja jelenlétét.

Schwertmannit - Fe16O16(OH)12(SO4)2 • nH2O, tetragonális

Vörösesbarna bekérgezések, gömbös vagy cseppköves halmazok goethittel szoros összenövésben a Mátraszentimre melletti (ma már rekultivált) Bányabérci-akna meddőhányóján, illetve a mátraszentimrei ércesedés egyes vágataiban. Erősen savas környezetben, elsősorban meddőhányókon, felhagyott vágatokban szulfidok mállása során képződik. Jellemző kísérői: goethit, jarosit és gipsz. Rosszul kristályos szerkezetű, emiatt korrekt kimutatása nehézkes, speciális műszeres technikákat kíván. Raman spektroszkópos vizsgálattal, illetve EDS-elemzéssel mutatta ki Farkas Izabella Melinda (ELTE, Budapest) és munkatársai.

Karbonátok

Čejkait - Na4(UO2)(CO3)3, triklin

Citromsárga, 1-3 mm-es szabálytalan vagy olykor gömbszerű aggregátumokként jelent meg a kővágószőlősi uránbánya V. bányaüzeme felhagyott vágatainak falán. A halmazokat a pásztázó elektronmikroszkópos megfigyelések szerint 10-15 µm-es prizmás kristályok kusza halmaza építi föl. A mintákat Szreda Géza (Komló) gyűjtötte a bánya bezárása előtti periódusban. Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat és SEM/EDS-elemzés (Szakáll S.) bizonyítja jelenlétét.

Leadhillit - Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2, monoklin

Fehér, 0,5-1 mm-t elérő prizmás kristályai smithsonittal és malachittal bélelt üregekben fordulnak elő ritkaságként Rudabányán, az Andrássy I. bányarész limonitos ércében. Éhik János (Szuhogy) gyűjtése. Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat és SEM/EDS-elemzés (Szakáll S.) bizonyítja jelenlétét.

Szulfátok

Butlerit - Fe3+(OH)SO4 • 2H2O, monoklin

A Pécs-Vasas melletti nagy szénkülfejtés lassan égő meddőhányóján képződő szulfátok egyik ritkább képviselője. Finom szemcsés, sárgás színű, laza bekérgezések alkotója. A vizsgált minta Papp Csaba (Pécs) gyűjtése. Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat és SEM/EDS-elemzés (Szakáll S.) bizonyítja jelenlétét. 2003-ban a Mórágy-11A fúrásban 61,4-61,6 m között 1%-nyi mennyiségben említik (Kónya P., MÁFI, Budapest szóbeli közlése).

Osarizawait - PbCuA12(SO4)2(OH)6, trigonális

Zöldessárga, finom szemcsés halmazai erősen kovásodott telérkitöltésekben, illetve apró üregek falán 0,1 mm-t elérő, rosszul fejlett táblás kristályokként jelennek meg a Pátka melletti szűzvári ércesedésben. Szűkebb környezetében sokféle másodlagos ásvány, elsősorban cerusszit, kisebb mennyiségben anglesit, malachit, azurit, bindheimit, sztibikonit, plumbogummit jelenik meg. Vele szoros összenövésben gorceixit, goyazit, crandallit és más, eddig még biztosan nem meghatározott ásványok találhatók. Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat és SEM/EDS-elemzés bizonyítja jelenlétét (Szakáll S.). A vizsgált mintát korábbi MAMIT-táborban gyűjtöttük.

Foszfátok és arzenátok

Gilmarit - Cu3(AsO4)(OH)3, triklin

Halvány zöldeskék, gömbös felszínű, néhány mm-es bekérgezésekként jelenik meg ritkaságként a Pécs melletti Kozári vadászházi kőfejtőben, mészkő repedéseiben. A vizsgált példányt Papp Csaba (Pécs) gyűjtötte. Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat és SEM/EDS-elemzés (Szakáll S.) bizonyítja jelenlétét.

Metatorbernit - Cu(UO2)2(PO4)2 • 8H2O, tetragonális

Smaragdzöld, vastag táblás, 0,5 mm-t elérő kristályokként fordul elő, a jellemző kiváló hasadással a Kópháza melletti Kő-hegy kőfejtőjében. A pegmatitos kifejlődésű gneisz kis üregeiben kvarc, káliföldpátok és muszkovit kísérik. A vizsgált mintát Klaj Sándor (Pécs) gyűjtötte. Röntgen-pordiffrakciós vizsgálat (Fehér B.) és SEM/EDS-elemzés (Kovács Á.) bizonyítja jelenlétét.

Szilikátok

Az alábbi zeolitok Kónya Péternek (MÁFI, Budapest) a Modenai Egyetemen elvégzett mikroszondás elemzései révén lettek kimutatva (bővebben lásd Kónya P. cikkét ebben a számban): gmelinit-Ca Zalahalápról, kabazit-Na Zalahalápról, kabazit-K Badacsonyról, phillipsit-Na a sümegprágai Prága-hegyről és Zalahalápról. Minden Balaton-felvidéki gonnardit (és korábban említett tetranátrolit) a gonnardit-Na fajhoz tartozik.

Plombierit - Ca5Si6O16(OH)2 • 7H2O, rombos

Vékony, 200-300 µm hosszú, 50-100 µm szélességű táblás kristályai a sarvaly-hegyi dolomitos-mészköves kőzetzárványokban lettek kimutatva. A SEM/EDS és röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok szerint vele szoros összenövésben tobermorit-11Å, tacharanit és scawtit jelenik meg, míg rájuk taumazit települ. Egy zalahalápi kőzetzárványban 2-3 mm átmérőjű, hófehér gömbök alkotója tobermorit-11Å-mel, kis mennyiségű halloysit-10Å, spinell és szerpentinásványok társaságában (Kónya P., MÁFI, Budapest vizsgálatai).

Scawtit - Ca7Si6(CO3)O18 • 2H2O, monoklin

Vékony, 400-500 µm hosszúságú, 100-200 µm szélességű táblás kristályok formájában a sarvaly-hegyi dolomitos-mészköves kőzetzárványokban jelenik meg. A SEM/EDS és röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok szerint kíséretében tobermorit-11Å, plombierit és tacharanit azonosítható. A prága-hegyi zárványokban tobermorit-11Å-mel együtt jelenik meg (Kónya P., MÁFI, Budapest vizsgálatai).

Szakáll Sándor
Miskolci Egyetem, Ásvány- és Kőzettani Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
E-mail: askszs@gold.uni-miskolc.hu

Vissza az új hazai ásványfajok oldalra

Vissza a kezdőlaphoz