Weboldalunk a jobb használhatóság érdekében sütiket alkalmaz.  Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába. További információk
uj-emblema
Levelezési cím: 1725 Pesterzsébet 1, Pf.: 254
Ásványbörzék
TáborokKiadványainkGeodaGalériaHírekE-mail
Nyitólap
Miért érdemes tagnak lenni?
Szervezeti felépítés
Belépési nyilatkozat...
TIT Ásványbarátok
"Kalauz"
Alapszabály
"Lelőhely"
Új hazai ásványfajok
Magyarországi ásványfajok
Adó 1 százalék
Linkek
Börzenaptár regisztráció
English version
Az oldalt készítette:
Kriska Ádám
Tárhely szolgáltatónk
tarhelylogo
Partnereink:

dentotal.hu

A Magyar Minerofil Társaság etikai kódexe

 1. Tudomásul veszem, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján a természetes barlangrendszerekben, a védett földtani bemutatószelvényeken, az erdészet által megjelölt erdőrezervátumok magterületén mindennemű gyűjtés tilos.
 2. Az ásványgyűjtő tevékenységet úgy végzem, hogy az a természetben a lehető legkisebb beavatkozással járjon, visszafordíthatatlan károsodást ne okozzon és a gyűjtés befejeztével az eredeti állapot helyreállítható legyen.
 3. Az általam feltárt lelőhely eredeti állapotát a lehetőségekhez mérten minél előbb viszszaállítom. Balesetveszélyes állapotokat nem idézek elő, utat és annak rézsűjét, valamint más műtárgyakat nem bontok meg. Szemetet nem hagyok magam után.
 4. Gyűjtés előtt tájékozódom a lelőhely tulajdoni és védettségi viszonyairól. A tulajdon- és kezelői jogokat tiszteletben tartva természetvédelmi területen való gyűjtésre az illetékes hatóságtól, üzemi terület esetén pedig a művelt bánya tulajdonosától, üzemeltetőjétől előzetesen engedélyt kérek.
 5. A lelőhelyeken való gyűjtéshez kizárólag kéziszerszámokat veszek igénybe, gépi erőt (pl. földmunkagép, bányagépek, hidraulikus kalapács stb.) kizárólag az adott terület ehhez megfelelő engedélyekkel rendelkező kezelőjének vagy tulajdonosának – szükség esetén írásbeli – hozzájárulásával használok. Vegyi segédanyagokat (pl. robbanó-szerek, kémlelőszerek, gyomirtók, vízfestő-szerek stb.) a lelőhelyeken nem alkalmazok.
 6. Működő bányaüzembe, bányaüzem működő részébe csak a bánya tulajdonosának vagy üzemeltetőjének előzetes engedélyével, dokumentált módon lépek be, illetve távozom onnan; indokolt esetben a bányaüzem vezetője kísérőt biztosíthat. Ott-tartózkodásom alatt a bányaüzem biztonsági és egészségvédelmi rendszabályait betartom, a szükséges egyéni védőeszközöket alkalmazom. Semmilyen olyan tevékenységet nem folytatok, ami a bányaüzem biztonságos működését veszélyeztetheti. Bányaüzembe munkaidőn túl, illetve munkaidőben, de munkaterületen kívülre szintén csak a bányaüzem vezetőjének jóváhagyásával, saját magam és mások testi épsége megóvásának maximális figyelembevételével lépek be és tartózkodom ott.
 7. A közforgalomtól elzárt területeket gépkocsival nem közelítem meg, üzemi-, illetve magánutakra csak engedéllyel hajtok be. Lehetőség szerint tájékozódom a lelőhely és a megközelítése során érintett területeken folyó vadászati tevékenységről. Kihirdetett vadászatok esetén az adott időszakban a gyűjtést mellőzöm, a vadászok felszólítására a lelőhelyet és a vadászattal érintett területet elhagyom. Madarak költési időszakában és a tavaszi vadászati tilalom idején nagyobb zajjal járó munkálatokat az érintett területeken nem végzek.
 8. Ismert lelőhelyeken talált új ásványokat, illetve új lelőhelyeken előforduló ásványokat lehetőségeim szerint kölcsönadott vagy adományozott mintákkal az erre a célra használatos bejelentőlappal bejelentem valamely tudományos kutatóintézetnek. A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának és a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszékének bejelentőlapja az Internetről letölthető, vagy az egyesület vezetőségétől igényelhető.
 9. Mivel a begyűjtött ásvány csak akkor képez tudományos értéket, ha valós és pontos adatok állnak rendelkezésre a feltalálás helyéről, ezért azt a helyszíni koordinátákkal vagy helyszínleírással dokumentálom.
 10. Ha ásványkiállításon vagy börzén kiállítóként, illetve eladóként veszek részt, a bemutatott anyagot megfelelő információs kísérőlappal látom el, melyen feltüntetem az ásvány megnevezését, származási helyét és a gyűjtés időpontját. A leleten bármely okból végzett beavatkozást ugyancsak egyértelműen jelzem. Az érdeklődőket – tudásomhoz mérten – információkkal látom el a bemutatott anyagra vonatkozóan. Az ásványok kereskedelmére vonatkozó szabályokat a vásárlás és az eladás során is betartom.
 11. Az egyesületbe való felvételt követően lehetőségeimhez mérten részt veszek a társaság életében:
  • beszámolok gyűjtési eredményeimről az egyesület lapjában;
  • előadásokat tartok az összejöveteleken;
  • részt veszek az egyesület közművelődési munkájában és ismeretterjesztési feladataiban, valamint a fiatalok oktatásában;
  • segítem gyűjtőtársaimat, különösen a fiatal és a kezdő gyűjtőket.

Majdnem kétéves előkészítést követően a MAMIT Vezetősége – 2012. augusztus 24-én megtartott ülésén – elfogadta a Magyar Minerofil Társaság etikai kódexének végleges változatát.

Ezúton köszönjük a tervezethez fűzött észrevételeiket!

Emellett a vezetőségi ülésen megfogalmazódott, hogy 2013-tól kezdődően tagjainktól elvárjuk, hogy az alapszabályunk mellett egyben az etikai kódexben foglaltakat is elfogadják és gyűjtőmunkájuk során azokat betartsák. Reméljük, e kódex elveit követve az ásványgyűjtők társadalmi megbecsültsége növekedni fog és lehetővé válik, hogy a következő generációk is sokáig hódolhatnak Magyarországon az ásványgyűjtésnek, e nagyszerű szabadidős tevékenységnek!


Vissza a kezdőlaphoz